Țineți aproape

CONTACT

Redacția Bucovina24

Încercăm pe cât posibil sărăspundem mesajelor dvs.  Vă rugăm să folosiți formularul de mai jos pentru a ne contacta.

Drept la replică

Facem eforturi ca articolele publicate de Bucovina24.ro să fie întotdeauna conforme adevărului și deontologiei profesionale. În cazul în care totuși considerați că există informații care necesită corectate, aveți posibilitatea să vă adresați cu un drept la replică, prin formularul de mai jos.

Mesajul dumneavoastră trebuie să includă numele, prenumele, calitatea în care transmiteți dreptul la replică și link către articolul care conține informația despre care considerați că este necesar să fie rectificată.

Find Us on Social